Oznamujeme všetkým súťažiacim a širokej verejnosti, že súťaž prebehne v režime  OTP ale bez divákov. 

Na základe rozhodnutia hygieny žiadame všetkých účastníkov aby do 21.10.2021 20:00 zaslali menný zoznam členov tímu vrátane posádky avšak s maximálnym počtom 3 osôb na jedno súťažné vozidlo spolu s údajmi ako: telefónne číslo, email, adresu trvalého pobytu a informáciou o každom členovi či je očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami na emailovú adresu

bgautosport@gmail.com

Okrem osôb na zozname nebudú môcť vstúpiť žiadne iné osoby do areálu.

Servisné parkovisko bude rozdelené do sektorov aby sa na jednom mieste nezdržovalo veľa ľudí.

 

VÝSLEDKY Winter Moldava 23.10.21

 

 

 

Upozorňujeme súťažiacich že z bezpečnostných dôvodov sme museli popraviť trať nasledovne: