::: Výsledky :::

 

Informácie ohľadom opatrení spojených s Covid 19
Súťaž Slalom Moldava sa uskutoční v objekte bývalého vojenského opravárenského podniku v Moldave nad Bodvou s označeným vstupom a výstupom podľa Vyhlášky 208 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Začiatok podujatia je stanovený začiatkom administratívneho preberania dňa 21.05.2021 o 17:00 hod. Vstup do areálu bude povolený len jazdcovi a jeho spolujazdcovi alebo jazdcovi a jeho mechanikovi (a pod., spolu max. 2 osoby). Pokiaľ sprevádzaná osoba nie je spolujazdcom, jej meno musí jazdec oznámiť riaditeľovi súťaže najneskôr do uzávierky prihlášok. Vstup ďalších osôb a divákov nebude možný. Všetci účastníci sú povinní v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19 nie starším ako 12 hodín. Ten môže byť nahradený
– potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu Covid 19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, alebo
– potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu Covid 19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, alebo
– potvrdením o tom, že osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu Covid 19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou) a ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid 19, alebo
– potvrdením o tom, že osoba prekonala ochorenie Covid 19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Všetci účastníci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty, dodržiavať 2-metrový rozostup, dodržiavať zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, dodržiavať zákaz podávania rúk. Všetci účastníci súťaže sú povinní na administratívnom preberaní odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie.