.:: OFICIÁLNE VÝSLEDKY ::.

Mapa trate:

Servisné parkovisko sa bude nachádzať v centre dediny pri Obecnom Úrade a ďalej na mape vyznačených miestach.
Prosíme jazdcov aby servisné parkoviská rozkladali tak, aby cesta bola prejazdná.
Vozíky prosíme taktiež stiahnuť pred Obecný Úrad.
Administratívne preberanie bude prebiehať na Obecnom Úrade a taktiež bude k dispozícii toaleta.
Bufet bude k dispozícii na parkovisku pred OÚ.