Prihláška – II.Čečejovský slalom 26.3.2023
Poháňaná náprava
Pohon
Turbo
Dablér