Prihláška – II.Čečejovský slalom 26.3.2023
Chcem dennú licenciu SAMŠ:
Poháňaná náprava
Pohon
Turbo
Dablér